Zapytanie ofertowe 01/07/2017

25.01.2017

Rybnik, 25 stycznia 2017 roku

Tesko Steel sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę elementów (modułów funkcyjnych) pozwalających na stworzenie zagregowanej linii produkcyjnej do prostowania, cięcia poprzecznego i układania, z systemem obcinania brzegów i cięcia wzdłużnego centralnego kręgów z blach metalicznych i niemetalicznych na taśmy lub płaskowniki.

Szczegóły zamówienia znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe => link

Niniejsze zapytanie ofertowe jest przeprowadzane w związku z realizacją projektu POIR.03.02.02-00-0380/16, pt. „Wdrożenie innowacyjnej linii do przerobu kręgów z blach metalicznych i niemetalicznych”.

 

Najnowsze aktualności