Informacja dla partnerów handlowych Tesko Steel w sprawie koronawirusa

13.03.2020

Szanowni Państwo

ZARZĄD TESKO STEEL SP. Z O.O. realizując ustawowy obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, jak również mając na uwadze dobro partnerów handlowych informuje, że ze względu na bardzo duże ryzyko zarażenia koronawirusem, w całej firmie  wprowadzonych zostało szereg środków prewencyjnych pośrednich i bezpośrednich.


I. W ramach wydanych dekretów do odwołania:

 • zabronione zostały podróże służbowe, w tym również migracja pracownicza pomiędzy poszczególnymi oddziałami Tesko Steel Sp. z o.o.,
 • wstrzymano przyjmowanie jakichkolwiek delegacji z zewnątrz,
 • wprowadzono: „Tymczasową procedurę przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa",
 • określono strefy poruszania się poszczególnych grup pracowniczych celem ograniczenia zbędnego kontaktu pomiędzy pracownikami,
 • wprowadzono specjalną procedurę dla firm transportowych określającą sposób ubioru oraz zachowania podczas załadunku i rozładunku materiałów (zapoznaj się ze szczegółami tymczasowej procedury ),
 • wprowadzono Home Office, tam gdzie było to możliwe.


II. W ramach prewencji bezpośredniej:

 • pracownicy zostali zaopatrzeni w zależności od charakteru wykonywanej pracy w:
  • środki dezynfekujące w tym płyny odkażające,
  • ubrania ochronne w postaci rękawiczek, okularów, maseczek ochronnych FFP2.


Wszystkie podjęte działania mają na celu przede wszystkim niedopuszczenie do zakażenia jakichkolwiek osób koronawirusem oraz utrzymanie ciągłości produkcji  i sprzedaży w Tesko Steel. Sp. z o.o.
 

ZARZĄD
TESKO STEEL SP. Z O.O.

 

Dodatkowe informacje:

Pismo do firm zlecających transport

Najnowsze aktualności